Taro Major Arcana

Metaphysics Seminar

Adventure Learning Initiatives


As a Divining tool,  the Taro Major Arcana can (and often does) create Chaos and Havoc and limit the future lives of many...


Taro Major Arcana

Taro Seminar in CyberSpace

An Initiation Bridge Experience (11 Sessions)

The Major Archetypes that Flow through the Tree of Life


 Seminars in CyberSpace

(English with Turkish Translation)

Includes Free Audio Recording

You are invited to undertake a Journey  exploring the holographic pages of The Book of Life known as The Taro deck!  Each card of the Taro deck is a Portal that gives access to incredible Power and Resources to those who dare!

As a Divining tool,  the Taro can (and often does) create Chaos and Havoc and limit the future lives of many. This is because the Archetypal energies unleashed act as an Oracle  that locks the future in… As a tool to Determine  one’s reality, the Taro, in the hands of the knowledgeable and well informed, can be an amazing asset. Any life option can be chosen or altered consciously to create your unique destiny  far more elegantly.

Major irrevocable changes take place within me, in the context and content of my life. Similarly participants undergo enormous changes in all aspects of their lives! Join us on this CyberSpace Journey of Self Discovery…

Taro in CyberSpace  (11 Sessions) 

(English with Turkish Translation)


Siber Uzayda Taro

(11 Seans)

Hayat ağacının üzerinden akan Büyük Arkatipler


Siber Uzayda Seminerler

(Türkçe Tercümesiyle İngilizce)

Ses Kayıtları Seminer Ücretine Dahildir

Taro destesi olarak bilinen Yaşam kitabı’nın holografik sayfalarını keşfedeceğimiz bir Yolculuğu üstlenmeye davetlisiniz! Taro destesinin her kartı, cesareti olan herkese inanılmaz güç ve kaynağa ulaşım sağlayan geçitlerdir!

Bir Fal aleti olarak, Taro birçoklarının hayatında Kaos ve Kargaşa yaratır ve geleceğini kısıtlar (bu sıklıkla olur). Bunun  sebebi, serbest bırakılan Arkatip  enerjileri geleceği kilitleyen Kehanetler olarak hareket ederler… Birini gerçekliğini Belirleme aracı olarak  kullanıldığında, Taro, bilgili ve iyi eğitimli kişilerin ellerinde inanılmaz birer varlık haline gelir. Herhangi bir yaşam tarzı seçilebilinir, yadaeşsiz kaderinizi çok daha zarif bir şekilde yaratmak için bilinçli bir şekilde değiştirilebilinir.

Hayatımın içeriği bağlamında içimde büyük ve geri çevirilemez değişimler oldu. Benzer bir şekilde katılımcılar da hayatlarının her yönüyle büyük değişimlerden geçer!  Siber UzaydaKendinizi KeşfetmeYolculuğunda bize katılın…

Siber Uzayda Taro (11 Seans )

(TürkçeTercümesiyle, İngilizce)

Recorded Live Audio Teaching - Click Here

Enter the Magic Theatre...

Send me information about Upcoming Seminars

Please note that all fields followed by an asterisk must be filled in.

Please enter the word that you see below.

  
Return to Initiation Bridge Seminars


Return from taro major arcana  to Adventure Learning Initiatives HomePractical Metaphysical
Programs

WORLD ADVENTURE

To Boldly Journey into the Extra-Ordinary,

the In-Ordinary, the Inconceivable, the Unimaginable…

More Info


The Quickening

Advanced Practical Modern Metaphysics


Master and Teach

The Space Between

An Audacious Endeavour for Life Teachers of the World


Take the leap into the unknown and discover a life of FREEDOM...

Find Out More

MiaMi
The Mystery & Magic of Intuition & Imagination

More Info
Awakening Mind

The Foundation to Living Metaphysics

More info